Micro Condencer thu âm Studio chính hãng giá rẻ

On-Stage OSM-800 Platinum Series
Giảm giá

On-Stage OSM-800 Platinum Series

1.850.000₫
2.000.000₫
Warm Audio WA-14 Condenser Microphone
Giảm giá

Warm Audio WA-14 Condenser Microphone

12.500.000₫
14.000.000₫
Warm Audio WA-47 JR FET Condenser Microphone
Giảm giá

Warm Audio WA-47 JR FET Condenser Microphone

7.500.000₫
8.000.000₫
Manley Reference Mono Gold Microphone
Giảm giá

Manley Reference Mono Gold Microphone

137.500.000₫
145.000.000₫
Manley Reference Cardioid Tube Microphone
Giảm giá

Manley Reference Cardioid Tube Microphone

74.477.777₫
76.000.000₫

Lauten Audio LS-208 Front-Address

15.000.000₫

Lauten Audio LS-308

13.000.000₫
Lauten Audio LA-320 Tube Condenser Microphone
Giảm giá

Lauten Audio LA-320 Tube Condenser Microphone

12.450.000₫
13.000.000₫
Lauten Audio Black Series LA-220 FET Studio
Giảm giá

Lauten Audio Black Series LA-220 FET Studio

7.000.000₫
8.000.000₫
Lauten Audio LA-120 Small Diaphragm FET Condenser Pair
Giảm giá

Lauten Audio LA-120 Small Diaphragm FET Condenser Pair

8.700.000₫
9.000.000₫
Lauten Audio Oceanus LT-381 Transformerless Tube
Giảm giá

Lauten Audio Oceanus LT-381 Transformerless Tube

49.500.000₫
50.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: