">

Kiến Thức Nhạc Lý Cơ Bản

Wednesday 23, tháng 9, 2020

Học Nhạc Lý Căn Bản Chương 1

Nhạc Lý Căn Bản Nhóm Quê Hương CHƯƠNG I KÝ HIỆU ÂM NHẠC LIÊN QUAN ĐẾN CAO ĐỘ 1. Tên các dấu nhạc có cao độ khác nhau mà người ta thường dùng là : DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI gốc tiếng La-tinh, đọc theo tiếng Việt là ĐÔ, RÊ, MÍ, FA, XON...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: