Sound card thu âm Studio-Audio interface giá tốt hàng chính hãng

Focusrite Red 4Pre Audio Interface
Giảm giá

Focusrite Red 4Pre Audio Interface

60.760.000₫
62.000.000₫

Focusrite Scarlett 18i20 (Gen 2)

12.900.000₫
Sound Card Thu Âm Focusrite Scarlett 18i8 (3rd Gen)
Giảm giá

Sound Card Thu Âm Focusrite Scarlett 18i8 (3rd Gen)

9.800.000₫
10.000.000₫
Focusrite Scarlett 4i4 (3rd gen)
Giảm giá

Focusrite Scarlett 4i4 (3rd gen)

5.635.000₫
5.750.000₫
Forcusrite Scarlett 6i6 (gen. 2)
Giảm giá

Forcusrite Scarlett 6i6 (gen. 2)

6.125.000₫
6.250.000₫

Forcusrite Scarlett 2i2 (gen 2)

3.750.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: