Thiết Bị trình diễn và sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp giá rẻ HCM

Launchkey Mini MK2 Studio

7.000.000₫
7.350.000₫
Nektar SE 49 keyboard Midi Controller
Giảm giá

Nektar SE 49 keyboard Midi Controller

1.790.000₫
1.900.000₫
Nektar Impact LX 25 MIDI Controller
Giảm giá

Nektar Impact LX 25 MIDI Controller

2.600.000₫
2.700.000₫
Nektar Impact GX 61 Keyboard Controller
Giảm giá

Nektar Impact GX 61 Keyboard Controller

3.150.000₫
3.300.000₫
Nektar Impact LX49+ Keyboard Controller
Giảm giá

Nektar Impact LX49+ Keyboard Controller

4.067.000₫
4.150.000₫
Nektar Impact LX61+ Keyboard Controller
Giảm giá

Nektar Impact LX61+ Keyboard Controller

5.047.000₫
5.150.000₫
Nektar Impact LX88+ Keyboard Controller
Giảm giá

Nektar Impact LX88+ Keyboard Controller

8.134.000₫
8.300.000₫
Nektar Panorama T4 49-key MIDI Controller
Giảm giá

Nektar Panorama T4 49-key MIDI Controller

7.350.000₫
7.500.000₫
Nektar Panorama T6 61-key MIDI Controller
Giảm giá

Nektar Panorama T6 61-key MIDI Controller

8.820.000₫
9.000.000₫
Nektar Panorama P4 49-key MIDI Controller Keyboard
Giảm giá

Nektar Panorama P4 49-key MIDI Controller Keyboard

12.152.000₫
12.400.000₫
Nektar Panorama P6 61-key MIDI Controller Keyboard
Giảm giá

Nektar Panorama P6 61-key MIDI Controller Keyboard

14.700.000₫
15.000.000₫
Novation Launchkey  25 MK2 MIDI Controller
Giảm giá

Novation Launchkey 25 MK2 MIDI Controller

3.700.000₫
3.900.000₫

Novation Launchpad Pro

7.400.000₫
7.800.000₫

Novation Launchpad MK2

3.700.000₫
4.300.000₫

Novation Launchpad Mini MK2

2.500.000₫
2.900.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: